Slik får du best effekt av kosttilskudd

Mann og dame ute på løpetur i skogen tar en selfie

Husk at kosttilskudd ikke gir umiddelbare resultater for varig god helse på bare èn måned. For å oppnå de beste resultatene, er det viktig å ta kosttilskuddet hver dag i tiden som kommer.

Her er noen grunner til å bruke kosttilskudd regelmessig over lengre tid:

Bygge opp effekt over tid

Mange kosttilskudd jobber ved å gradvis øke mengden spesifikke næringsstoffer i kroppen. Dette skjer ikke over natten, og det kan ta uker eller til og med måneder før du oppnår optimale nivåer. Ved å ta kosttilskudd jevnlig, opprettholder du disse nivåene og gir kontinuerlig støtte til kroppens funksjoner.

Korrigere mangler

Noen tar kosttilskudd for å fylle inn mangler i kostholdet sitt eller for å oppnå spesifikke helsemål. Ved å bruke kosttilskudd regelmessig, sikrer du at kroppen din får de nødvendige næringsstoffene jevnlig, noe som over tid kan forbedre helsen din.

Mann hjelper dame med å få på seg ski

Bidra til vevsoppbygging

Visse kosttilskudd, som for eksempel Gurkemeie for muskler eller kalsium for beinstyrke, hjelper til med å bygge opp vev og strukturer i kroppen. Dette er en gradvis prosess, og regelmessig inntak av kosttilskudd er nødvendig for å opprettholde en kontinuerlig tilførsel av nødvendige byggesteiner.

Langsiktige helsefordeler

Mange kosttilskudd er rettet mot langsiktige helsefordeler, som å støtte hjertehelsen, forbedre immunforsvaret eller redusere risikoen for visse sykdommer. For å oppnå og opprettholde slike langsiktige effekter, er det viktig å bruke kosttilskudd jevnlig over tid.

De fleste mennesker bruker kosttilskudd i dag, men det er stor variasjon på når man starter. Noen velger å ta kosttilskudd som et supplement til et variert og sunt kosthold fra ung alder fordi vi vet at det har en forebyggende effekt. Andre velger å begynne med kosttilskudd senere i livet etter å ha kjent på ulike helseplager som mange av oss opplever med tiden.

Det er mange som oppnår en merkbar helseeffekt etter å ha brukt kosttilskudd en kort periode, men det er viktig å huske på at effekten av et kosttilskudd viser seg over tid og ved daglig bruk. Personer med helseplager vil nok merke effekten bedre enn om man bruker produktet forebyggende, men effekten er den samme.

Mann og dame på sykkeltur

I likhet med kosthold og trening så er det viktig å tenke på dette året gjennom, sommer som vinter.

Man bør unngå å ta flere forskjellige kosttilskudd samtidig for samme problem. Hvis du har alvorlige helseproblemer, bør du diskutere bruken av produktet med fastlegen din.

For å oppnå og opprettholde ønskede helsefordeler, er det viktig å spise kosttilskuddet regelmessig over tid, kombinert med et balansert kosthold og sunne livsstilsvaner.

Lykke til med forbedringen av din helse!

Personvern­erklæring

Når du er i kontakt med Pharmanova eller bruker vår nettside vil vi behandle personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Pharmanova AS, ved daglig leder. Kontaktinformasjon:

c/o Bø Netthandelskompetanse AS

Adresse: Bøveien 510, 8470 Bø i Vesterålen

E-post: post@pharmanova.no
Telefon: 949 72 815
Organisasjonsnummer: 999 566 650 MVA

Hva slags personvern­opplysninger samler vi inn og behandler?

Ved inngåelse av Frisk Mage-abonnement må vi innhente navn, adresse, e-post og telefonnummer for å opprettholde våre plikter og rettigheter. Vi kan gjøre automatisk oppslag på telefonnummer for å lette utfylling av skjema, og vi kan innhente fødselsdato for å verifisere at du er over 18 år.

Ved kontakt med kundeservice kan vi notere ned hva saken gjelder og knytte det til dine kundeopplysninger hos oss.

For å bruke våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om dette her.

Hvordan og når deler vi opplysninger med tredjeparter?

Noen av produktene og/eller tjenestene vi tilbyr gjør det nødvendig å involvere tredjeparter. Vi verken selger, leier ut, distribuerer eller gjør personopplysninger kommersielt tilgjengelige på annen måte, for noen tredjepart, men vi kan dele informasjonen innenfor vårt konsern, med tjenesteyterne våre og andre tredjeparter for de formål som fremgår av disse retningslinjene:

a.  Deling av personopplysninger innenfor konsernet.

Det norske Naturhuset kan dele personopplysningene dine med tilknyttede selskaper:

 • Når vi må gjøre det for å kunne tilby produktene og/eller tjenestene eller informasjonen som du har bedt om, kan vi overføre personopplysningene dine til konsernets selskaper, hva angår sentrale supporttjenester; eller
 • Hvis du samtykker (f.eks. når du samtykker til konsernets tilknyttede selskaper); eller
 • For å overholde juridiske eller lovpålagte forpliktelser.

b.  Deling av personopplysninger med tjenestetilbydere

Vi deler også personopplysninger med våre tredjepart-servicetilbydere, som vi engasjerer for å yte ulike tjenester, i forbindelse med

 • Levering av våre produkter (f.eks. pakke/distributør);
 • Markedsføring og annonsering av tjenester (f.eks. markedsføringsbyråer, interaktive byråer, tilbydere av e-postløsninger);
 • Nettsidene våre (f.eks. hosting og vedlikehold av nettsidene våre); og
 • IT-tjenester og -løsninger (f.eks. datalagringstjenester, hjelp til database-administrasjon).
 • Innkreving av fordringer

 

Vi har nøye valgt disse tjenesteyterne og tatt forholdsregler for å sørge for at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet. Alle tjenestetilbyderne våre må binde seg gjennom skriftlig kontrakt til å behandle personopplysninger de mottar, kun for det formål å yte spesielle tjenester til oss og å ha egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine.

c.  Deling av personopplysninger med andre mottakere

Vi kan også dele personopplysningene dine med:

 • Våre regnskapsførere, revisorer, advokater eller lignende rådgivere når vi ber dem om faglige råd;
 • Alle andre tredjeparter dersom vi er pålagt å oppgi eller dele personopplysningene for å overholde en lovmessig plikt, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen og/eller sikkerheten til Pharmanova AS, dets tilknyttede selskaper, dets personale og andre;
 • Alle andre tredjeparter for å overholde krav fra domstol, myndighet eller offentlig organ for eksempel, etterleve en rettskjennelse eller handle i samsvar med gjeldende lov eller forskrift; eller
 • investorer og andre relevante tredjeparter i forbindelse med et eventuelt salg eller annen forretningstransaksjon knyttet til Pharmanova AS AS/eller noen av de tilknyttede selskapene.

Endringer

Ev. endringer i vår behandling av personopplysninger vil gjenspeiles her.

Rettigheter ved behandling av dine person­opplysninger

Du har rett til innsyn, sletting eller retting av dine personopplysninger. Har du klager på behandling av dine personopplysninger ber vi deg umiddelbart ta kontakt. Du kan også lese mer om dine rettigheter hos Datatilsynet.

Kjøpsvilkår

1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge. Pharmanova AS, er et selskap i konsernet Bø Netthandelskompetanse AS. Selskapene samarbeider på tvers, for å utnytte synergier, hvor dette er formålstjenelig.
Vilkårene gjelder for Pharmanova AS.

Selger:
Pharmanova AS
c/o Bø Netthandelskompetanse AS
Bøveien 510
8470 Bø i Vesterålen
Telefon: +47 949 72 815
E-post: post@pharmanova.no
Web: www.pharmanova.no
Registrert i Brønnøysundregisteret med org.no.: NO 999 566 650 MVA

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (benevnt »du», »deg», »din», »ditt» eller «kunden»)

Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos Pharmanova AS, og for å foreta kjøp av varer.

2. Bestilling

Alle priser som er annonsert på våre nettsider er den totale prisen og inkluderer merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som myndighetene til enhver tid fastsetter. Totalkostnaden for kjøpet ser du før bestilling og inkluderer alle utgifter så som porto, frakt, emballasje m.m. Din bestilling er bindende når denne er registrert av oss, men du har alltid 14 dagers angrerett på kjøpet og kan når som helst kontakte vår Kundeservice for å gjøre endringer i ditt kjøp. Vi er samtidig bundet av din bestilling slik denne er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller angitt på annen måte. Når vi mottar din første bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg under forutsetning av at riktig e postadresse er oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den for å se at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på bekreftelsen din til du har mottatt varen. Om ikke det skjer uventet leveranseforstyrrelser er produktene på lager. Skulle vi mot formodning bli utsolgt for produkt, vil kunden få beskjed om dette.

3. Abonnement

Det skal være enkelt og oversiktlig for deg som kunde å handle hos oss. Produktene som selges på løpende abonnementsbasis, vil du få levert direkte i din postkasse inkl. faktura. Den første forsendelsen «startpakken» (inngår i abonnementet), blir normalt sendt påfølgende mandag (Senest innen 10 dager) etter bestilling og inneholder forbruk for 30 dager. Deretter får du levering gjennom abonnementet hver 4. måned til avtalt pris. Første abonnementspakke sendes 4 uker etter dato for utsendelse av startpakke. Deretter vil videre forsendelser sendes pr. post hver 16 uke. (4.mnd) om ikke annet er avtalt på forhånd. Tidspunkt for neste forsendelse vil stå på tilsendt faktura.

Endringer av produktet og leveringsmåter kan forekomme. Dette gjelder forbedringer av produkt, distribusjonsmåte og emballasje som skal være fordelaktig for deg som kunde. Endring kan også forekomme ved at et bestemt produkt tas ut fra vårt sortiment.
Ved andre særtilbud gjelder oppgitte priser og vilkår i tilbud/ordrebekreftelse.

Abonnementet kan stoppes/endres ved å kontakte kundeservice. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet 14 dager etter mottatt beskjed om endring avbestilling/oppsigelse, med virkning fra førstkommende utsendelse. Dersom avbestilling/stopp av abonnement meddeles senere enn 14 dager før neste utsendelse, forplikter kunden seg til å motta og betale for neste forsendelse.

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og én per husstand. Dersom kunde bestiller prøvepakke etter å ha sagt opp et aktivt abonnement, ansees bestillingen som reaktivering av tidligere abonnement.
Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet m.m. Pharmanova AS leverer kun til norske adresser.

4. Leveranse og frakt

Du kan endre leveringene etter eget ønske, pause, stoppe eller endre tidsintervallet for utsendelser, vår hyggelige kundeservice hjelper deg etter beste evne, slik at vi kan imøtekomme dine behov. For å gi deg fleksibilitet, er det ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse knyttet til abonnementet, og abonnementet kan sies opp fortløpende (14. dagers oppsigelsestid).

Alle våre leveranser på abonnement gis med gratis frakt, så fremt ikke annet er avtalt. Kunde er selv ansvarlig til å oppgi korrekt adresse, e-post og telefonnummer ved bestilling og/eller annen skriftlig/muntlig kommunikasjon. Kunde plikter å gi beskjed ved endring av adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dersom ufullstendig eller manglende adresse er oppgitt som medfører at pakken kommer i retur til selger, vil den behandles som en ugyldig retur.
Retur som ikke er avtalt med kundeservice, vil bli fakturert et returgebyr pålydende kr 129,- inkl. mva. eller kr 159,- inkl. mva. for ufrankert retur.

5. Betaling

Det utstedes faktura som vedlegges alle forsendelser og kunden har 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato på første forsendelse og 15 dager på øvrige forsendelser og/eller gebyrer.

Ved manglende betaling, vil kunden få tilsendt påminnelse om dette på SMS/e-post 5 dager etter forfall og 12 dager etter forfall. Etter 22 dager fra forfall på fakturaen vil kravet sendes over til inkassoselskapet. Selskapet har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

6. Angre- og returrett, herunder returer

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du bestiller produktet, dette betyr at angreretten gjelder kun ved første forsendelse i abonnementet (Startpakken).

For rett til å benytte angreretten, må produktet være uåpnet og returneres i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke verditapet. Ved benyttelse av angreretten når man mottar startpakken, har man mulighet for å få tilsendt en frankert returkonvolutt.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten går frem av angrerettskjemaet som fulgte med din ordrebekreftelse. Alternativt kan man ta kontakt med vår kundeservice.

Videre forsendelser av samme produkt ansees for å være en del av samme abonnement/bestilling (ensartede ytelser) og derfor gjelder ikke angre-/returrett på videre abonnementsforsendelser. Abonnementspakker som returneres til oss uten forhåndsgodkjennelse herunder ugyldig retur, vil bli fakturert med returgebyr (Ref.pkt.4) for å dekke kostnader ved håndtering av retur og porto/ekspedisjon. For å stoppe/avslutte abonnementet må kunde selv kontakte kundeservice, abonnement blir ikke automatisk stoppet ved returer.

Returer som sendes som postoppkrav eller rekommendert vil ikke bli tatt i mot.

7. Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.
Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekke eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon vil skje innen 14 virkedager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, kontakt kundeservice. Den norske kjøpsloven regulerer ellers forholdet mellom deg som kunde og Pharmanova AS. Har du spørsmål, eller er i tvil om noe vedrørende varen, kan du bare kontakte oss. Spørsmål kan rettes til kundeservice. Kontaktinformasjon finner du her.

8. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Vi forbeholder oss retten til å gjøre pris tilpasninger i forhold til de generelle markedsendringene vi må forholde oss til.

9. Kundeservice

Vår kundeservice hjelper deg gjerne på telefon +47 949 72 815 mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00 (kan være avvik i forkant av høytider) og pr. e-post: post@pharmanova.no og vil gi tilbakemelding innen rimelig tid.

10. Personvern

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet. Pharmanova AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger.

Vi vet at personopplysningene dine kan være konfidensielle. Vi vil ivareta konfidensialitet og beskytte personopplysninger i henhold til våre personvernretningslinjer og gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning 2016/679 (“GDPR”).

Vi har innført teknologiske og driftsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine fra tap, misbruk, eller uautoriserte endringer eller ødeleggelse. Disse tiltakene omfatter bruk av brannvegger, kryptering, gode rutiner for styring av tilgangsrettigheter, nøye utvalgte behandlere og andre tekniske og kommersielt fornuftige tiltak for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene. Når det er nødvendig vil vi også ta sikkerhetskopier og bruke andre slike hjelpemidler for å unngå upåregnelig skade på eller ødeleggelse av personopplysningene dine. Disse tiltakene sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå hva angår risikoene som ligger i behandling og typen personopplysninger som skal beskyttes.

Vennligst merk likevel at når du overfører informasjon til oss over internett, er dette aldri 100% risikofritt. For betalinger fra deg, som vi overfører online, bruker vi et anerkjent system for sikker betaling. Vi vil straks gi deg beskjed dersom det oppstår brudd på personopplysningssikkerheten, som vil kunne utgjøre en fare for deg.

Utlevering av opplysninger til utenforstående utover konsernets selskaper, kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice.

Info: Hvordan og når deles opplysninger, mer info. Les egen side.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

Pharmanova AS benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21. Med bakgrunn i din personprofil kan du bli kontaktet via epost, sms, tlf. osv. for produkt informasjon og uforpliktende tilbud, også i ettertid etter at abonnementet[1]kundeforhol et er avsluttet. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

11. Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene etter gjeldende regler. Dersom kunden, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står vedkommende fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at kunden aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene.

12. Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice.
Dersom vi ikke klarer å bli enig om en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Fred. Olsens gate 1, 0152 Oslo.

13. Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Pharmanova AS.

14. Forbehold og ansvarsbegrensninger

Pharmanova AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold som Pharmanova AS ikke kan kontrollere.
Pharmanova AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil og merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

15. Lovvalg og verneting

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet, i nærheten av der du bor (telefon 234 00 500). Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i selskapets verneting.